Preventivní výchova


Další moji tvorbu tvoří edice šesti titulů preventivní výchovy pro děti předškolního a nižšího školního věku. Jednotlivé tituly byly vypracovány v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy pro tuto kategorii dětí a odsouhlaseny odbornými pracovníky z každé oblasti.

Příběhy v knížkách popisují nebezpečné modelové situace a naznačují způsob, jak se jim vyhnout, popř. jak je řešit. Součástí každého titulu je i jeho nahrávka na CD.

DĚTI A HRY

Obsahuje příběhy zobrazující nebezpečné situace při koupání, manipulaci s ohněm, napadení psem, při hrách na písku, při sbírání neznámých plodů v přírodě. Příběhy popisují i situaci kdy jde o pokus o únos dítěte, nebezpečí hrozící u elektrické zásuvky nebo při bruslení na rybníce. V příbězích se vždy nejprve rozvíjí nebezpečná situace a následně přijde řešení, jak nebezpečí včas odvrátit.

 

DĚTI V DOPRAVNÍM PROVOZU

Kluk jménem Niki vyskočí z počítače a stane se Honzíkovým kamarádem. Ale myslí si, že každá situace se dá napravit a vrátit, jako v počítači. Honzík ho v jednotlivých příbězích učí, že ve skutečnosti to nejde, a že musí dodržovat daná pravidla.

Příběhy nesou názvy např.: NA CHODNÍKU, PŘECHÁZÍME NA PŘECHODU, NA PŘECHODU SE SEMAFOREM, CESTUJEME TRAMVAJÍ, BARVY OBLEČENÍ, JDEME PO SILNICI, HRY NA ULICI, DOPRAVNÍ ZNAČKY.

 

DĚTI A SLUŠNÉ CHOVÁNÍ

Z tohoto titulu se děti dovědí, kdy poprosit, kdy poděkovat, kdy se omluvit, kdy se přiznat, jak se chovat u stolu, u lékaře, k postiženému kamarádovi, jak se obléci do divadla, proč nekrást v samoobsluze, proč se dělit s kamarády o hračky apod.

Pro přiblížení těchto situací dětem se holčička jménem Majda všechny rady o slušném vychování dovídá od kočičky své sousedky Justýnky. Příběhy mají děj a jsou podány tak, aby zaujaly i nejmenší děti.

 

DĚTI A EKOLOGIE

Z planety Gya, která byla sesterskou planetou naší Země v dalekém vesmíru, přiletěli raketou na zahradu mateřské školy dva chlapci. Paní učitelky je přijali do třídy a v jednotlivých příbězích se chlapci dovídají, proč jejich planeta zanikla. U nás na Zemi si uvědomujeme chyby, kterými jsme se proti přírodě provinili. Tyto chyby se snažíme napravovat.  Ale obyvatelé planety Gya žádnou nápravu nehledali. Příběhy mají názvy např.: ŠPINAVÝ POTŮČEK, OVOCNÉ STROMY, PROCHÁZKA PO SÍDLIŠTI, TŘÍDĚNÍ ODPADU, POMÁHÁME ZVÍŘÁTKŮM V PŘÍRODĚ, POMÁHÁME DOMÁCÍM ZVÍŘÁTKŮM, BOHATSTVÍ LESA, apod.

 

DĚTI A ZDRAVÍ

Zde jsou zábavnou formou popsány příběhy na téma: ZDRAVÁ STRAVA, PITNÝ REŽIM, SPORTEM KU ZDRAVÍ, DENNÍ HYGIENA, POBYT NA SLUNCI, NEMOC, NEBEZPEČÍ V PŘÍRODĚ, ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ, VESELÁ MYSL, POČÍTAČE A DOVOLENÁ.

Jako v každém titulu této edice i v tomto titulu jsou doplněny ke každému příběhu krátké písničky, které zopakují důležitou informaci z příběhu.

 

DĚTI POMÁHAJÍ

Tento titul přináší dětem vzorové situace, jak mohou být užitečné. Zde jsou děti samy hrdiny jednotlivých příběhů, ve kterých si dokážou bez pomoci dospělých poradit.

Příběhy mají názvy: VŠÍMAVÝ JOSÍFEK, PORANĚNÝ KOS, ŠIKANA V MATEŘSKÉ ŠKOLE, PŘIVOLANÍ HASIČI, MAMINČINA NEMOC, DELFÍNÍ MLÁDĚ, O TÝRANÉ BĚTUŠCE, S DĚDEČKEM NA KOUPALIŠTĚ, ALKOHOL A DROGY, DÁRKY PRO INDICKÉ DĚTI.

 

Všechny příběhy této edice jsou doplněny písničkami, které zopakují a vyzdvihnou důležitou informaci z každého příběhu. Písničky jsou v knížkách zapsány v notách. Všechny tituly obsahují i nahrávku povídek a písniček na CD, které tvoří součást každého titulu. Na hudební části se podíleli skladatelé: Jiří Hradec, Stanislav Chudoba, Jaromír Klempíř, Jiří Strohner. Na titulu Děti a hry spolupracoval jako autor písní Ondřej Suchý. Pro titul Děti a ekologie napsala několik písní Šárka Kavanová.

Všechny tituly si můžete zakoupit u vydavatelství ROTAG na www.rotag.cz


2015 © PiDi Soft |  Mapa stránek